keskiviikko 5. syyskuuta 2012

Elämys verkossa kotitehtävät

1) Elämysessee


Kirjoita kurssikirjallisuuden ja lähiopetuksen perusteella lähiopetuspäivien jälkeen essee verkkoelämyksistä.

  • Tutustu kirjoihin eli mielellään lue läpi
  • Palauta mieleesi kurssin kalvot ja omat muistiinpanosi
  • Kirjoita verkkoelämyksiä käsittelevä essee (n. 5 sivua) joissa viittaat kaikkiin ko. kirjoihin (myös muihin voi viitata) 
  • sekä blogikirjoitusmuotoisen lyhennelmän esseestä omaan blogiisi

2) Markkinointi peleissä

  • Pelaa jotain peliä tai useaa, mistä löydät jonkinlaista markkinointia
  • Kirjoita blogipostaus, missä käsittelet peleissä tapahtuvaa markkinointia liittyen pelaamaasi peliin. 
  • Palauta samalla kuin muutkin tehtävät

3) Palautus

Palauta tehtävät sähköpostissa sanna.tarssanen@leofinland.fi otsikolla ”Verkkoelämys tehtävä” lähettämällä linkki johonkin pilvipalveluun, missä ko. esseetiedosto on luettavissa sekä linkit 2 blogikirjoitukseen DEADLINE 1.10.2012 klo 12

4) Ohjeet

Tee essee noudattaen Haaga-Helian raporttiohjeita mm. viittauksessa ja lähdeluettelossa.

Löytyy osoitteesta http://bit.ly/rapsaohjeet

Kirjallisuus
Pine II, B. Joseph  & James H. Gilmore (1999) The Experience Economy. Work Is Theatre & Every Business a Stage. Harvard Business School Press, Boston. HUOM, Myös uusintapainos, The Experience Economy 2011 käy!
Tarssanen, Sanna & Mika Kylänen (2007) Entä jos elämyksiä tuotetaan? Elämyskolmio-malli elämyksellisyyden tunnistamisessa, arvioinnissa ja vahvistamisessa. Teoksessa Karppinen, Seppo J.A. & Timo Latomaa (toim.) (2007) Seikkaillen elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi. 99-126.
Tarssanen, Sanna (toim.) (2009) Elämystuottajan käsikirja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti